Ξεκίνησε ο εργολάβος τις προκαταρκτικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου της «ενεργειακής αναβάθμισης» του κτιρίου του ΡΕΞ.

Χθες περιέφραξε το πεζοδρόμιο κατά μήκος της όψης του κτιρίου που εφάπτεται με την οδό  Μ. Σφακιανάκη. Με την περίφραξη αυτή αποτρέπεται η κίνηση πεζών επί του πεζοδρομίου αλλά και η στάση οχημάτων, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης ατυχήματος ή φθοράς, από αντικείμενα που μπορεί να ξεφύγουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, από την ταράτσα του κτιρίου.

Αν και η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «Μεθοδική Ανώνυμη Τεχνική – Εμπορική Εταιρεία» είχε υπογραφεί από τον περασμένο Ιανουάριο, οι εργασίες ήταν αδύνατον να ξεκινήσουν λόγω των συχνών βροχοπτώσεων μιας και για να γίνει η μόνωση της διάτρητης οροφής, απαιτείται να είναι στεγνή για να επιτύχει.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 560.000 ευρώ και ο ανάδοχος του έργου επιλέχθηκε προσφέροντας έκπτωση 54,37%.

Ν.Τ.