Λαϊκή Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στη Νεάπολη το Σάββατο 4 Μαϊου.