Του Γιάννη Μπέρκοβιτς-Ιωαννίδη

Συνδημότισσες, συνδημότες

Απευθύνομαι σε σας για να εκφράσω τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις μου με την ιδιότητα, αρχικά, του εθελοντή του Παραρτήματος Α.μεΑ. Λασιθίου και έπειτα με την ιδιότητα του υπεύθυνου του Παραρτήματος και του Αντιπροέδρου Α΄ του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, έχοντας πλέον αποκομίσει σημαντική εμπειρία από αυτήν μου την πορεία και έχοντας υπάρξει ουσιαστικός υποστηρικτής των δράσεων του Παραρτήματος όπως ανάπτυξη του εθελοντισμού, εκδηλώσεων για την εξωστρέφεια του ιδρύματος και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, δράσεων με τον πλέον πρωτοποριακό χαρακτήρα όπως των arts therapies (θεραπείας μέσω τεχνών), ημερίδων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης (ξενώνων, προσομοιωμένης κατοικίας), προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης (εργαστήρια) ΑΜΕΑ, λειτουργίας πολυ-αισθητηριακών χώρων κ.ά.

Με την ιδιότητα του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού “αλλάΖουμε τον Δήμο” του υποψηφίου Δημάρχου κ.  Νικολάου Κοκκίνη και μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα η ολόπλευρη στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, στην εργασία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην ψυχαγωγία, με τη δημιουργία δομών όπως ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ξενώνων προσωρινής φιλοξενίας ΑΜΕΑ από το εξωτερικό, κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης ΑΜΕΑ, λειτουργίας προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων, προγραμμάτων υποστηριζόμενης απασχόλησης και υποστηριζόμενης διαβίωσης κ.ά.

Άν αναλογιστούμε, ότι υπάρχει μία μεγάλη κατηγορία περιηγητών της τάξης των 127 εκατομμυρίων, η οποία ταξιδεύει όλο και περισσότερο και αποτελεί  εναλλακτική λύση για την τουριστική βιομηχανία. Πρόκειται για την τεράστια προοπτική της προσέλκυσης του τμήματος της αγοράς των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες. Συνεπώς επιβάλλεται απαραίτητα να ενεργοποιηθούμε, τόσο ο Δήμος, η “καθ` ύλην αρμόδιες” τοπικές-περιφερειακές και επίσης οι κεντρικές υπηρεσίες, όσο και οι επιχειρηματίες του τόπου, που ασχολούνται με τον τουρισμό, να δημιουργήσουμε τις ανάλογες υποδομές για να προωθήσουμε τον εναλλακτικό τουρισμό, και σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση να προαγάγουμε τον ιατρικό τουρισμό, και να αναπτύξουμε κατάλληλες εγκαταστάσεις ή να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες για τον αθλητισμό των Α.μεΑ και την διοργάνωση σχετικών αθλητικών αγώνων, πανελληνίων και γιατί όχι και διεθνών.

Πολλά είναι αυτά που μπορούν και πρέπει να γίνουν. Ο  δήμος μας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο με την ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας σε όλους τους δημόσιους, κοινόχρηστους και αστικούς χώρους, για μια πόλη χωρίς εμπόδια. Ο δήμος μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί να προσεγγίσει σφαιρικά την προσβασιμότητα ως προς το δομημένο περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους, τις μεταφορές και τις υποδομές, την πληροφόρηση και τις επικοινωνίες, καθώς και τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Αναφορικά δε, με άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ξενώνες αστέγων, ξενώνες Γ΄ ηλικίας, ΚΔΑΠ για την Γ΄ ηλικία, και να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες κινητές μονάδες για κατ΄ οίκον υποστήριξη και φροντίδα κτλ.

Τέλος, θα πρέπει οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν σε θέματα αναπηρίας, καθώς και οι εν δυνάμει εργοδότες, υπηρεσίες και επιχειρήσεις, ως προς την επαγγελματική απασχόληση των ατόμων με αναπηρία.

Στα πλαίσια μιας κοινωνίας για όλους, ας μην ξεχνάμε, ότι η ομαλή συνύπαρξη όλων είναι το ζητούμενο π.χ. σχολεία για όλους, παιδικές χαρές για όλους κ.ο.κ.

Σας καλούμε όλους να δραστηριοποιηθούμε ομαδικά συνεργητικά σαν ενα σώμα μία καρδιά” με ελπίδες και στόχους για τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας να αλλάξουμε τον Δήμο και από ένα δήμο κοιμώμενο και αδρανή να τον μετατρέψουμε σε ένα δήμο δημιουργίας και προόδου.

Μαζί “αλλάΖουμε τον Δήμο” ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Γιάννης Μπέρκοβιτς-Ιωαννίδης