Αναφορικά με τη μεταβολή των εκλογικών τμημάτων των Κοινοτήτων  Ανατολής και  Σχινοκαψάλων σας κάνουμε γνωστό ότι οι αλλαγές έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για την εκλογική δύναμη των τμημάτων  από την Περιφέρεια Κρήτης και κατ΄ εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 21/30309/19-4-2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα για το εκλογικό κέντρο Ανατολής απαιτούνται τέσσερις συνεχόμενες  αίθουσες  οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ανατολής.

Για το εκλογικό Κέντρο Σχινοκαψάλων απαιτούνται αναλογικά δύο συνεχόμενες αίθουσες  οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Δημοτικό Ξενώνα Σχινοκαψάλων

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράπετρας