Στον Άγιο Νικόλαο χωροθετήθηκαν  δύο νέα πανεπιστημιακά Τμήματα (Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού), του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τα οποία προστίθενται στο υφιστάμενο, πρώην τμήμα του ΤΕΙ, το οποίο επίσης αναβαθμίζεται σε πανεπιστημιακό, εντασσόμενο στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Επίσης χωροθετήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο   Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού.

Οι σημερινές ερωτήσεις μας προς τους υποψηφίους Δημάρχους του Δήμου Αγίου Νικολάου:

 1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου στα Έξω Λακώνια, εκτιμάτε ότι χωρούν να στεγάσουν ένα ακόμη Τμήμα; Ποιές θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι ενέργειες από πλευράς του Δήμου, όσον αφορά τη στέγαση των νέων πανεπιστημιακών δομών; Είναι υποχρέωση του Δήμου να συνεχίσει να επωμίζεται τα «βάρη» εξασφάλισης στέγης για σχολές που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ σε άλλους νομούς, την ανάγκη αυτή, πάγια, χρηματοδοτεί και καλύπτει το υπουργείο;
 2. Η περίπτωση της ΑΣΤΕΚ, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού, έχει άρρηκτα συνδεθεί με τον Άγιο Νικόλαο. Ο Δήμος έχει επίσης παραχωρήσει ένα δημοτικό κτίριο όπου στεγάζεται ως σήμερα. Με διαπιστωμένη την ανάγκη εξασφάλισης πρόσθετης στέγης για τη Σχολή, λόγω και αύξησης του αριθμού των φοιτητών, ποιές θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν; Να μισθώσει ο Δήμος επιπλέον κτίριο; Να πιεστεί (και πώς;) η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου να παραχωρήσει το εγκαταλειμμένο κτίριο του τ. ΕΟΜΜΕΧ, το οποίο εδώ και χρόνια ζητά ο Δήμος, χωρίς ανταπόκριση; Πιστεύετε ότι το Υπουργείου Τουρισμού οφείλει να ανεγείρει ειδικό κατάλληλο κτίριο για τη Σχολή του, σε οικόπεδο ενδεχομένως που θα παραχωρήσει ο Δήμος, πέριξ του Αγίου Νικολάου;
 3. Το πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών, που αναμένεται ότι θα αυξηθούν ραγδαία τα επόμενα χρόνια με τη λειτουργία των νέων πανεπιστημιακών δομών, θέτει δραματικά και το ζήτημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης και δωρεάν σίτισης, που προβληματίζει ήδη έντονα το φοιτητόκοσμο της πόλης μας. Οι πρόσφατες διαδοχικές καταλήψεις στην ΑΣΤΕΚ, πρόβαλαν με έμφαση τα συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ άλλων. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, το οποίο σε 2 – 3  χρόνια, σίγουρα θα τεθεί με ιδιαίτερη ένταση στον Άγιο Νικόλαο;

Οι συνδυασμοί μας απάντησαν:

 

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, ήδη στον Τόπο μας θα έπρεπε να λειτουργούν πανεπιστημιακές δομές. Η αδράνεια όμως της σημερινής Δημοτικής Αρχής έχει καθυστερήσει ανεπίτρεπτα να δώσει άμεση λύση στα θέματα αυτά.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης από τις αρχές του 2017 έχει αποφασίσει:

 1. Την δημιουργία κέντρου Δια Βίου Μάθησης με έναρξη λειτουργίας του τον Σεπτέμβριο 2018 στον Aγιο Νικόλαο
 2. Την λειτουργία των θερινών σχολείων από το Μάιο του 2018 στον Άγιο Νικόλαο

Για τις δυο παραπάνω πανεπιστημιακές δομές υπήρξε η εγγραφή διαβεβαίωση του κ. Δημάρχου για την παραχώρηση κτηρίου που θα στεγάσει την λειτουργίας τους. Κάτι που δεν έγινε.

Η τρίτη πανεπιστημιακή δομή αφορά την αναβάθμιση του σταθμού περιβάλλοντος στο Φινοκαλιά με στόχευση να συνδεθεί εκπαιδευτικά με τη Νεάπολη.

Όλα τα παραπάνω, η σημερινή Δημοτική Αρχή στον απολογισμό της μας είπε ότι ανάγονται σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων. Κρίμα ειλικρινά!

Η δημοτική μας παράταξη «αλλάΖουμε τον Δήμο» στον πρώτο χρόνο της νέας δημοτικής περιόδου θα υλοποιήσει τις αποφάσεις του Πανεπιστήμιου Κρήτης, θα φροντίσει για τη σωστή λειτουργία των Πανεπιστημιακών δομών και συγχρόνως θα διεκδικήσει και θα πετύχει τη λειτουργία και άλλων. Πιστεύουμε ότι η σύνδεση του Τόπου μας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί αναγκαιότητα και πλούτο.

Παράλληλα, θα βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο για την άμεση και σωστή λειτουργία των νέων Τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου που χωροθετήθηκαν πρόσφατα στον Άγιο Νικόλαο:

Α. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Β. Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Επίσης, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό και αναγκαίο την ίδρυση Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας & Τουρισμού. Είναι απαραίτητο να συνδεθεί η γνώση, η έρευνα και η παραγόμενη τεχνογνωσία με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, το Τουριστικό προϊόν, την Κοινωνία, την Ανάπτυξη.

Η στέγαση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Δομών αποτελεί ευθύνη της πολιτείας όπως και η κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών – και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.

Μπορεί η περιοχή στα Έξω Λακώνια να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό και συμπληρωματικά θα εξετάσουμε για την κάλυψη των όποιων αναγκών άλλα κτήρια όπως του τ. ΕΟΜΕΧ  κ.ά.

Η δημοτική μας παράταξη  «αλλάΖουμε τον Δήμο» θα πρωτοστατήσει στην άμεση και σωστή λειτουργία των Τμημάτων αυτών με κάθε τρόπο.

Στόχος μας, ακόμα, είναι να δημιουργήσουμε μια νέα Πανεπιστημιακή δομή, ένα κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου, την Νεάπολη όπου και υπάρχουν κτηριακές υποδομές για την άμεση στέγαση του.

Για την ΑΣΤΕΚ πιστεύουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να ανεγείρει ειδικό κατάλληλο κτήριο για την στέγαση και λειτουργία της καθώς και να καλύψει το θέμα της Φοιτητικής Στέγης και Σίτισης.

Είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να ανοίξουμε νέους δρόμους, συνδέοντας άμεσα τον Τόπο με Πανεπιστημιακές δομές, Τμήματα και Σχολές.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

 1. Αυτό που προκύπτει από την στενή επικοινωνία με τους φορείς του ΤΕΙ, είναι ότι οι χώροι στα Λακώνια επαρκούν. Άλλωστε το κτίριο έχει αναγερθεί για να στεγάσει περισσότερους από 1000 φοιτητές, οπότε μπορεί σε πρώτη φάση να καλύψει τις ανάγκες και για τα δυο τμήματα. Όμως είναι προφανές ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει την εξασφάλιση κεντρικών πόρων για την διαμόρφωση υποδομών για τις σχολές. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος, όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει άμεσα πρόσθετες εγκαταστάσεις, πάντα  σε συνεννόηση με την Πρυτανεία του νέου Πανεπιστημίου ούτως ώστε να υπάρξει απρόσκοπτη λειτουργία των σχολών.
 2. Έτσι και αλλιώς υπάρχει camp στα Λακώνια οπότε θα μπορούσε κάλλιστα, το Υπουργείο Τουρισμού αν θέλει να ανεγείρει τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται, ακόμα και για φοιτητική στέγη και ειδικά για την ΑΣΤΕΚ που χρειάζεται να λειτουργεί σε μια τέτοια λογική. Το ότι οι εγκαταστάσεις δεν επαρκούν είναι γεγονός, θα συνεχίσουμε όμως, την πίεση ούτως ώστε η ΕΤΑΔ να μας παραχωρήσει αυτά τα κτίρια. Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έστω και καθυστερημένα, θα μας στηρίξει όπως έκανε και με το Ειρηνοδικείο και θα μας παραχωρήσει το εν λόγω κτήριο. Σε κάθε περίπτωση είμαστε αποφασισμένοι εάν χρειαστεί να αναζητήσουμε και άλλο κτίριο προκειμένου να λειτουργήσουν και τα summerschool και τα τμήματα Δια Βίου μάθησης.

Στόχος μας θα είναι έστω κι αν παραμείνει το νομικό καθεστώς της ΑΣΤΕΚ όπως είναι σήμερα, να παρέχονται στους φοιτητές μας όλα όσα προβλέπονται και ισχύουν για όλους τους φοιτητές, όπως πάσο και δωρεάν παροχές. Είναι κάτι που δεν έχει σχέση με το Υπουργείο Παιδείας ή το Υπουργείο Τουρισμού, είναι αυτό που θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο και πιστεύουμε θα την πετύχουμε.

 1. Όσον αφορά στο θέμα της στέγης, το να μεταφέρονται όλες οι υποχρεώσεις του κεντρικού κράτους στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους και δυνατότητες αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων θεωρούμε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Κι επειδή οι δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση είναι περιορισμένες και δεν έχουμε τρόπο να ενεργοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα να προχωρήσει σε επενδύσεις, για να κάνει φοιτητικές παροχές, θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία συνολικά ως θέμα φοιτητικών εστιών.

 

 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Καταρχήν η θέση μας είναι ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να επωμίζονται τα βάρη της στέγασης των σχολών οι Δήμοι. Για εμάς πρέπει να είναι ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης τόσο το κτιριακό κομμάτι των σχολών όσο και το κομμάτι της στέγασης – σίτισης των φοιτητών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο πραγματικά Δημόσιος και Δωρεάν χαρακτήρας της Παιδείας. Μπορούν να αξιοποιηθούν στην περιοχή μας μια σειρά από εγκαταστάσεις  που με την κατάλληλη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και δημιουργία νέων θα καλύψουν τις ανάγκες του τμήματος Τεχνολογίας και Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αλλά θα καλύψουν και ανάγκες για μαζικό λαϊκό αθλητισμό στην περιοχή μας π.χ. την ολοκλήρωση του Τ10 (κλειστό Αμμούδας), ανακατασκευή του κολυμβητηρίου κ.α. Εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα με τι κριτήρια παίρνονται οι αποφάσεις για δημιουργία νέων σχολών; Υπάρχει σχεδιασμός από πλευράς κεντρικού Κράτους, κονδύλια, προϋπολογισμοί; Ή απλά πετάνε το μπαλάκι στους Δήμους; «σας φέραμε δύο σχολές και κόψτε το λαιμό σας τι θα κάνετε με αυτά τα παιδιά;»

Περνώντας στην δεύτερη ερώτηση για την ΑΣΤΕΑΝ η απάντηση δεν μπορεί να διαφέρει κατά πολύ από την πρώτη.

Για εμάς πρέπει και αυτή η Σχολή να είναι ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης. Η σχολή αυτή για να λειτουργήσει χρειάζεται εργαστήρια σύγχρονα και εξοπλισμένα και το κράτος οφείλει να ανεγείρει ειδικό κατάλληλο κτίριο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια σχολή περιμένοντας ελεημοσύνες από ξενοδόχους που σήμερα μπορεί να παραχωρούν χώρους για εργαστήρια αλλά αύριο μπορεί και όχι.

Τα παιδιά αυτά έχουν επενδύσει το μέλλον τους σε αυτές τις σχολές, έχουν επενδύσει χρόνο, μελέτη και οι οικογένειες τους σε μια δύσκολη εποχή για όλους τους εργαζόμενους -μικρομεσαίους ΕΒΕ – αγρότες – συνταξιούχους έχουν επενδύσει χρήματα, οι σχολές λοιπόν πρέπει να είναι τέτοιων υψηλών προδιαγραφών.

Για το θέμα της φοιτητικής στέγης και σίτισης:

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω για εμάς πρέπει να υπάρχει καθολικά δωρεάν σίτιση και στέγαση για τους φοιτητές, δωρεάν συγγράμματα, δωρεάν αναλώσιμα κ.α. γιατί αλλιώς η Παιδεία χάνει τον Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της. Άρα πρέπει άμεσα να ανεγερθούν φοιτητικές εστίες και λέσχες σίτισης στην πόλη μας που θα καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των φοιτητών και βέβαια με χρηματοδότηση και ευθύνη του κεντρικού κράτους. Μέχρι όμως να γίνουν τέτοιες εστίες μπορούν να αξιοποιηθούν μικρά ξενοδοχεία της πόλης που παραμένουν κλειστά ή υπολειτουργούν και εδώ μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος σε συνεργασία με το υπουργείο και επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά με χρηματοδότηση από το υπουργείο να βρεθούν αυτοί οι χώροι. Και ναι… πρέπει να αξιοποιηθεί και το πρώην κτίριο του ΕΟΜΜΕΧ που ανήκει σήμερα στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την εμπειρία του Δήμου Πατρέων που έκανε κατάληψη σε παρόμοια οικόπεδα και κτίρια και τα απέδωσε αφού τα αναδιαμόρφωσε, πίσω στο Πατραϊκό λαό. Τέτοιες ανυπακοές βάζουν σε πολύ δύσκολη θέση το κράτος, αποκαλύπτουν τις ευθύνες του και δημιουργούν τετελεσμένα που κάποια στιγμή το κράτος τα αποδέχεται. Χρειάζεται όμως Δημοτική αρχή που δεν θα είναι πιστή στις ντιρεκτίβες κυβέρνησης και πιστωτών και δεν θα φοβάται να αντιπαραθέσει το δίκιο της ακόμα και μέσα σε δικαστικές αίθουσες. Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάτρας έχει ήδη ανοίξει και δείξει το δρόμο της νικηφόρας λαϊκής αντίστασης.

 

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

 1. Κεντρικό σύνθημα του συνδυασμού μας είναι ότι: «Δήμος Αγίου Νικολάου είναι όλες οι Κοινότητές του».

Ως εκ τούτου Πανεπιστημιακά Τμήματα μπορούν να στεγαστούν και σε κτηριακές εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε άλλες Κοινότητες όπως π.χ. στην Νεάπολη, οι οποίες μέχρι σήμερα παραμένουν αναξιοποίητες. Έτσι όχι μόνο δύο, αλλά και περισσότερα Τμήματα μπορούμε να στεγάσουμε.

Δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε «βάρος» τη στέγαση των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τη στιγμή που προσβλέπουμε στο οικονομικό και αναπτυξιακό όφελος του τόπου, από τη λειτουργία τους. Γι’ αυτό, άλλωστε και η χωροθέτησή τους ήταν και είναι πάγιο αίτημα των δημοτικών αρχών, διαχρονικά.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εξετάζουμε κάθε δυνατότητα και να επιδιώξουμε τη χρηματοδότηση της λειτουργίας τους από το Υπουργείο Παιδείας. Αν αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, προφανώς δεν ευθύνεται το υπουργείο, αλλά εμείς που δεν ενεργήσαμε ανάλογα όπως άλλοι νομοί.

 1. Σε έναν, κατ’ εξοχήν, τουριστικό Δήμο το κτήριο που στεγάζεται η ΑΣΤΕΚ θα πρέπει να είναι ενιαίο και να πληροί τις απαραίτητες σύγχρονες προδιαγραφές που απαιτούνται για τη φοίτηση στελεχών των τουριστικών επαγγελμάτων.

Τόσο το κτήριο που στεγάζεται σήμερα, όσο και το κτήριο του τ. ΕΟΜΜΕΧ δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολής.

Θεωρούμε ότι η δημοτική αρχή θα πρέπει σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού να μεριμνήσει ώστε να βρεθεί κατάλληλο κτήριο, είτε με μίσθωση (υπάρχουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες που παραμένουν κλειστές) είτε με ανέγερση νέου κτηρίου.

 1. Ο επικεφαλής του συνδυασμού μας κ. Γιάννης Ανδριώτης, στο έκτακτο Δ.Σ., που είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου με θέμα την εξέλιξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αγίου Νικολάου, είχε επισημάνει ότι στο πόρισμα Γαβρόγλου αναφέρεται η σοβαρή μέριμνα που πρέπει να ληφθεί για τη φοιτητική στέγη. Είχε τονίσει δε ότι όλα αυτά τα χρόνια και ενώ διεκδικούμε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε τη φοιτητική στέγη, γεγονός που όχι μόνο, όπως επισημαίνει το πόρισμα, αποτελεί τροχοπέδη στη χωροθέτηση νέων σχολών, αλλά λειτουργεί αρνητικά και στη λειτουργία των υφιστάμενων, στις οποίες οι εγγραφές μειώνονται.

Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να λύσει αυτό το ζήτημα και μάλιστα άμεσα είτε αξιοποιώντας δικά του κτηριακά αποθέματα, είτε διαπραγματευόμενος με ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων που σήμερα παραμένουν κλειστές.