Σε αρκετά εκλογικά τμήματα απουσιάζουν οι εφορευτικές επιτροπές με αποτέλεσμα να εξελίσσεται πιο αργά η εκλογική διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην πόλη της Ιεράπετρας όπου στο ΕΠΑΛ (71Α) ένας δικαστικός αντιπρόσωπος κι ένα ακόμα άτομο, διεξάγουν την ψηφοφορία με αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο αναμονής. Ακόμα κι εκεί όμως η «ουρά» δεν ξεπερνά τα 30 άτομα.