Στο πλαίσιο προγράμματος της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εκπαιδεύτηκαν Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες Ναυαγοσώστες του Περιφερειακού Τμήματος Σητείας του Ε.Ε.Σ. σε θέματα δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας.
Την εκπαίδευση ανέλαβαν εκπαιδευτές του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, που έχει οριστεί παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το 52 ωρών πρόγραμμα περιέλαβε ανάλυση για όλα τα δεδομένα ατομικής ασφάλειας πρώτων βοηθειών, την προσέγγιση δασικών πυρκαγιών και δασοπροστασιας. Πρόσφατα -και μετά τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση- διεξήχθησαν οι τελικές γραπτές εξετάσεις και η πρακτική αξιολόγηση, που πέρασαν με επιτυχία 11 εθελοντές.
Θετικό χαρακτήρισαν το γεγονός ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας Επιπυραγός κ. Παύλος Καπετανακης και από την πλευρά του Σώματος Σαμαρειτών ο κ. Masimmo Resti. Είναι σημαντικό, όπως αναφέρθηκε, κάποιος που είναι ενημερωμένος και εκπαιδευμένος να δρα σωστά σε μια δασική πυρκαγιά και είναι σε θέση να βοηθήσει με ασφάλεια.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ