Τα θέματα Φυσικής καλύπτουν την διδακτέα ύλη, δεν παρουσιάζουν επιστημονικά λάθη, παρόλα ταύτα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας καθώς επιλέχτηκαν θέματα με πολλές πράξεις και στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς νόημα.

Θέμα Α: Γίνεται εξέταση θεωρίας πάνω σε μικρές ασκήσεις, που απαιτούν προσοχή, ιδίως το Α.2 ενώ θα έπρεπε να εξετάζεται αμιγώς η θεωρία.

Θέμα Β.1: αφορούσε το Φαινόμενο Doppler σε συνδυασμό με κρούση χωρίς να υπάρχει κάποια δυσκολία.

Θέμα Β.2: η ερώτηση αφορούσε το κεφάλαιο των Ρευστών με χρήση διαδοχικών σχέσεων και εξισώσεων της συγκεκριμένης ενότητας που κρίνεται κάπως υπερβολική στο πεδίο των πράξεων.

Θέμα Β.3: κινείται εντελώς εκτός του πλαισίου της εξέτασης καθώς αποτελεί άσκηση μηχανικής στερεού και όχι θέμα κατανόησης της θεωρίας. Μία επιπλέον αδυναμία του αφορούσε το σχήμα, καθώς πολλοί μαθητές παρά το γεγονός ότι η εκφώνηση αναφέρει «οριζόντιο επίπεδο», κρίνοντας από το σχήμα, το θεώρησαν κατακόρυφο με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και πολύ από αυτούς δεν οδηγήθηκαν ποτέ στη σωστή απάντηση.

Θέμα Γ: Αφορούσε το κεφάλαιο των ταλαντώσεων & κρούσεων και σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ήταν σωστή διαβάθμιση μονάδων. Επίσης ήταν άσκηση πολύ κοντά στο «πνεύμα» των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου στο αντίστοιχο πεδίο.

Θέμα Δ: Για ακόμη μία χρονιά, το θέμα αυτό αφορούσε μία άσκηση με πολύπλοκη εκφώνηση και ένα σχήμα με πολύ πληροφορία και στοιχεία που θα δημιουργήσουν σύγχυση στους μαθητές. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα υποερωτήματα αφορούσαν μεθοδολογίες που ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής δε θα έπρεπε να δυσκολευτεί, είναι βέβαιο πως η πληθώρα των πράξεων θα οδήγησε πολλούς μαθητές να θυσιάσουν πολύ από το διαθέσιμο χρόνο τους με πιθανότητα να μην ολοκληρώσουν τα ερωτήματα.

Το γενικό σχόλιο των φετινών θεμάτων, μας βρίσκει δυστυχώς να επαναλαμβάνουμε τις θέσεις του Συλλόγου για τα θέματα των τελευταίων ετών. Τα θέματα δεν εξετάζουν την Φυσική, όπως θα έπρεπε να εξετάζεται. Είναι θέματα για τους καλά διαβασμένους μαθητές και δύσκολα θα εμφανιστούν άριστα γραπτά.

Σύλλογος Φυσικών Κρήτης