Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Νοσοκομείο Σητείας, κατόπιν πρόσκλησης του Αν. Διοικητή, ενημερωτική συνάντηση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σητείας και του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σητείας σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία του Νοσοκομείου και τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν μετακινήσεις ιατρών.

Ομόφωνα αναγνωρίστηκε η θετική πορεία στην στελέχωση του προσωπικού του Νοσοκομείου και η αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών του
Νοσοκομείου τα τελευταία τρία χρόνια.

Ταυτόχρονα γνωστοποιούμε ότι δε θα δεχτούμε καμία μετακίνηση η οποία θα διαταράξει  την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας.

Απεναντίας, περιμένουμε την άμεση ενίσχυση του Νοσοκομείου Σητείας με Καρδιολόγο, ανάγκη που επιβάλλει το απομακρυσμένο της περιοχής μας και η αύξηση των περιστατικών λόγω τουριστικής περιόδου.

Ο Αν. Διοικητής του Νοσοκομείο Σητείας

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Σητείας

Ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Σητείας