Η διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων νομού Λασιθίου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου το τελευταίο διάστημα.

Στην ανακοίνωση της διοίκησης περιέχονται μονομερή και παραπλανητικά στοιχεία σχετικά με προσλήψεις που έχουν γίνει στο Νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση επιχειρεί ακόμη μια φορά να παραπλανήσει την τοπική κοινωνία αναφέροντας μόνο τις προσλήψεις και όχι τις αποχωρήσεις εργαζομένων.

Για να μπορούν να εξαχθούν σοβαρά συμπεράσματα για την πορεία στελέχωσης του ΓΝΑΝ θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στον τελικό αριθμό του υπηρετούντος μόνιμου προσωπικού, αφού εκτός από τις προσλήψεις, υπάρχουν και αποχωρήσεις, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί, λίγο χρόνο μετά έχουν αποχωρήσει λόγω παραίτησης για πρόσληψη σε άλλο Νοσοκομείο.

Στον παρακάτω πίνακα περιέχονται στοιχεία σχετικά με τους υπηρετούντες μόνιμους υπάλληλους του ΓΝΑΝ το 2012, το 2015 και το 2019, στοιχεία που έχουν αντληθεί από την επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας bi forms και το πρώην ESYNET.

Όπως φαίνεται, από τον πίνακα, ο αριθμός των υπηρετούντων μόνιμων εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου τον Ιανουάριο του 2019 έχει μειωθεί κατά 6 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 που ανέλαβε για πρώτη φορά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ (250 από 256).

Βεβαίως με τις προσλήψεις που έγιναν σταμάτησε ο ρυθμός μείωσης του μόνιμου προσωπικού που τα προηγούμενα 3 χρόνια (2012-2015) είχε μειώσει το μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου κατά το 1/3. Από την άλλη όμως δεν ήρθε η αύξηση μόνιμου προσωπικού που συνεχώς διαφημίζεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και από τους κατά τόπους εκπροσώπους της, και η έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες συνεχίζει να υφίσταται ως τεράστιο πρόβλημα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Σχετικά με τους συμβασιούχους, στο ΓΝΑΝ υπηρετούν (τον Ιανουαριο του 2019) 4 επικουρικοί ιατροί και 31 επικουρικοί υπάλληλοι (νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό). Επίσης εργάζονται και 21 υπάλληλοι με συμβάσεις του ΟΑΕΔ που οι συμβάσεις τους έχουν ανανεωθεί μέχρι το Φεβρουάριο και το Νοέμβριο του 2020. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στο ΓΝΑΝ εργάζονται και 26 εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις εργασίας στην καθαριότητα, στη σίτηση και στη φύλαξη, που πριν ήταν εργολαβικό προσωπικό και οι συμβάσεις τους λήγουν 31/12/2020. Τον Ιανουάριο του 2015 υπηρετούσαν 5 επικουρικοί ιατροί και 4 υπάλληλοι από το υπόλοιπο προσωπικό, ενώ υπήρχαν 25 εργαζόμενοι ως εργολαβικό προσωπικό σε φύλαξη και καθαριότητα..

Τα παραπάνω δείχνουν ότι έχει γίνει κάποια αύξηση του μη μόνιμου προσωπικού αυτή όμως η αύξηση είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις ελλείψεις και τις ανάγκες, είναι δε παροδική,

Είναι εμφανές ότι οι κάποιες προσλήψεις που έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου απέτρεψαν την πλήρη κατάρρευση του αφού σταμάτησε η συνεχή μείωση του αριθμού του προσωπικού, δεν έχει όμως προκύψει αύξηση του αριθμού των μόνιμων εργαζομένων και δεν έχει αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που επηρεάζει το Νοσοκομείο σε όλες τις υπηρεσίες και στις δραστηριότητες του.

Γιώργος Εμμ. Μανουσάκης, νοσηλευτής

Μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου ως εκπρόσωπος των εργαζομένων