Κλήδονας στην Κριτσά

Παρασκευή 21 Ιουνίου, 20.30 στην κάτω πλατεία Κριτσάς.