Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης συγκροτήθηκε την Τετάρτη 19.6.2019, σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Μ. Μανιούδη

Αντιπρόεδρος: Χρ. Λιναράκης

Γραμματέας: Π. Αργύρης

Ταμίας: Μ. Μιχελακάκης

Σύμβουλος Τύπου και Δ. Σχέσεων: Μ. Μακάκης

Μέλη: Ράπτης Β., Στεφανοπούλου Δ, Αμαργιανιτάκη Αν., Νικολαράκης Ν., Λαδάκης Ζ. και Μιμίκου Μ.