Επειδή κατά τη θερινή περίοδο πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις και η πόλη ήδη έχει αρχίσει να κατακλύζεται από διαφημιστικό υλικό (αφίσες, πανό, μπάνερ, κτλ), ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία καθαριότητας θα αφαιρεί αμέσως κάθε είδους διαφημιστικό υλικό.

Η διαφήμιση επιτρέπεται μόνο στα ειδικά πλαίσια του Δήμου.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπει ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΣΣΑΡΟΣ