Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι διορίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία στο νοσοκομείο ένας νέος μόνιμος ιατρός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος για το Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα, ένας νέος μόνιμος ιατρός Καρδιολόγος για το Καρδιολογικό Τμήμα και ένας νέος μόνιμος ιατρός Ουρολόγος για το Ουρολογικό Τμήμα, ενώ σύντομα αναμένεται ο διορισμός ενός νέου ιατρού Παθολόγου στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Ευχαριστούμε θερμά την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης καθώς και το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του νοσοκομείου μας για την ταχύτατη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

Η Διοικήτρια

Μαρία Σπινθούρη