Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε ο υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ν. Παπαβασιλείου.