Σε απάντηση στα αναφερόμενα στο δημοσίευμα της εφημερίδας σας με τίτλο «Πιάσαμε πάτο κ. Διοικήτρια» στο φύλλο της 19ης Ιουλίου 2019, με υπογράφοντα τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου κ. Νικολαράκη, παρακαλούμε, προς ενημέρωση των πολιτών, να δημοσιεύσετε τα ακόλουθα:

Καταρχάς, συμφωνούμε με τον κ. Νικολαράκη ότι ίσως δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με τα αναφερόμενα, τόσο στο παραπάνω δημοσίευμα, όσο και με αυτά στο προηγούμενο αντίστοιχο δημοσίευμα για το οποίο ο ίδιος αναφέρει: «Πράγματι υπήρχε, για να είμαστε ακριβείς, Παθολόγος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου». Η δήλωσή του αυτή θα αρκούσε για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αντίθετα, προτίμησε να απαντήσει με δηκτικά σχόλια περί «πάτου». Ας κάνουμε λοιπόν τον κόπο να ασχοληθούμε και ας δούμε με μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία τι είναι αυτός ο «πάτος» (όλα τα στοιχεία που ακολουθούν είναι δημοσιευμένα αναλυτικά και διαθέσιμα στη νέα ιστοσελίδα του νοσοκομείου).

Κατά την τελευταία τριετία στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προκηρύχθηκαν 31 νέες θέσεις μόνιμων ιατρών, διορίστηκαν 18 νέοι μόνιμοι ιατροί, προσλήφθηκαν 9 νέοι επικουρικοί ιατροί και ανανεώθηκαν οι συμβάσεις άλλων 4. Επίσης, διορίστηκαν 40 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι (νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό κλπ) και προσλήφθηκαν 78 νέοι μη μόνιμοι υπάλληλοι (επικουρικοί, ΙΔΟΧ, ΟΑΕΔ κλπ).

Με τις προσλήψεις αυτές βελτιώθηκε η λειτουργία όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου και στελεχώθηκαν κρίσιμα τμήματα που ήταν υποστελεχωμένα για πολλά χρόνια, όπως η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η Παιδιατρική Κλινική, το Αναισθησιολογικού Τμήμα, η Χειρουργική Κλινική, η Ορθοπεδική Κλινική, το Ακτινολογικό Τμήμα, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το Τμήμα Αιμοδοσίας, η Διοικητική και η Τεχνική Υπηρεσία κλπ). Επιπλέον, αναπτύχθηκαν νέα τμήματα και μονάδες για πρώτη φορά στο νομό όπως το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού, η Μονάδα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας Ογκολογικών Ασθενών, η Μονάδα Χορήγησης Χημειοθεραπείας και Ανοσοθεραπείας, η Μονάδα Δευτεροβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας, νέα Τακτικά Ιατρεία (Γαστρεντερολογικό- Ηπατολογικό, Ογκολογικό, Ψυχιατρικό, Παιδοαλλεργιολογικό, Παιδοπνευμονολογικό, Ψυχολογικό), επαναλειτούργησαν τμήματα (Κυτταρολογικό, Παθολογοανατομικό, Οδοντιατρείο).

Προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού, την τελευταία τριετία έγινε μεγάλος αριθμός προμηθειών νέου εξοπλισμού, αξιοποιώντας διάφορες πηγές χρηματοδότησης (Λαπαροσκοπικός Πύργος, Ενδοσκοπικός Πύργος, Υπερηχοτομογράφοι, Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης, Θάλαμος Διάλυσης Χημειοθεραπευτικών, Πολυθρόνες Χημειοθεραπείας και Αιμοκάθαρσης, Οδοντιατρική Έδρα, Ηλεκτροκαρδιογράφοι, Τράπεζα Ανάνηψης Νεογνού, Πλυντήρια, Κλίβανοι, Εξοπλισμός Νοσηλείας, Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός κλπ).

Επιπλέον, με αξιοποίηση επίσης όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης (Προϋπολογισμός Νοσοκομείου, Αποθεματικά Υπουργείου Υγείας, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΕΠ Κρήτης, ιδιώτες χορηγοί κλπ) ανοίχτηκε, ανακατασκευάστηκε και ανακαινίστηκε το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερο από το 75%) των κλειστών και αδιάθετων χώρων του παλαιού κτιρίου (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, πρώην Ορθοπεδική, πρώην Χειρουργεία, πρώην Μαιευτήριο, πρώην ΜΕΘ,  πρώην Μαιευτική/Γυναικολογική). Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη νέων χώρων και τμημάτων και τη μετεγκατάσταση άλλων σε νέους ανακαινισμένους χώρους (Καρδιολογικό Τμήμα, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Ογκολογικό και Μονάδα Χημειοθεραπείας, Αιμοδοσία, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, δύο (2) νέοι θάλαμοι απομόνωσης, ένας (1) νέος θάλαμος νοσηλείας κρατουμένων, γραφεία, εφημερία ιατρών, αρχείο κλπ). Επιπρόσθετα, έγιναν μεγάλης κλίμακας κτιριακές βελτιώσεις σε πολλούς χώρους του νοσοκομείου (κλινικές, θαλάμους, λουτρά θαλάμων ασθενών, γραφεία και εφημερία ιατρών, ιατρεία, εργαστήρια, χώρους αναμονής, βοηθητικούς χώρους, ανελκυστήρες, κεντρικές εισόδους, δάπεδα, μαγειρεία, πλυντήρια, εξωτερικούς χώρους, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, σύστημα κλιματισμού, σύστημα πυρασφάλειας κλπ). Και εξασφαλίστηκαν καλύτερες συνθήκες νοσηλείας και εργασίας.

Κατά την τελευταία επίσης τριετία έγιναν σημαντικές πρόσθετες δράσεις αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες (προκοστολόγηση Μελέτης Στατικότητας παλαιού κτιρίου και αποστολή Έκθεσης Αναγκαιότητας στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, σύσταση και λειτουργία Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, Επιτροπής Χωροταξίας, Λίστα Χειρουργείου, ανανέωση Πιστοποιητικού Ποιότητας κατά ISO για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Σύμβαση με το Παν/μιο Κρήτης για Έλεγχο Ποιότητας Νερού και ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού κλπ). Ακόμη, υλοποιήθηκαν δράσεις  απλούστευσης, επιτάχυνσης και ενοποίησης διαφόρων διοικητικών διαδικασιών (Λογιστηρίου, Προμηθειών, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων κλπ) και διεξήχθησαν ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για το προσωπικό (Συγκρούσεων, Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Ασθενών, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ηγεσίας κλπ).

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση, τη νοσηλευτική κίνηση και την αποδοτικότητα του νοσοκομείου μεταξύ των ετών 2015 και 2018, παρατηρήθηκε αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού κατά 25%, αύξηση των επιχορηγήσεων για εφημερίες 32%, για υπερωρίες 42% και των πρόσθετων επιχορηγήσεων για προμήθειες και έργα κατά 1.169%. Επίσης, είχαμε αύξηση των εισπράξεων από τον ΕΟΠΥΥ κατά 1.233%, των εσόδων κατά 24%, των δαπανών για βιοϊατρικό εξοπλισμό κατά 265% και των δαπανών κάλυψης ανασφάλιστων κατά 106%. Αντίθετα, με πρόσθετη ειδική επιχορήγηση, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του νοσοκομείου σε προμηθευτές μειώθηκαν κατά 69%. Κατά την ίδια περίοδο είχαμε αύξηση των εισαγωγών και των νοσηλευθέντων στο νοσοκομείο κατά 27%, αύξηση των ημερών νοσηλείας κατά 10%, των εξετασθέντων στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία κατά 88% και στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία κατά 49%, μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας κατά 13% και αύξηση των εσόδων ανά κλίνη κατά 11%.

Οι προσπάθειες όλων των εργαζομένων και της Διοίκησης συνεχίζονται με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σημαντικό αριθμό δράσεων, προμηθειών και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη (προμήθεια Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής, Ουρητηροσκοπίου, Ορθοπαντοτομογράφου, Πλυντηρίου, Σιδερωτηρίου, 60 Ηλεκτρικών Κλινών ασθενών, Μαστογράφου, Ψυκτικής Φυγόκεντρου, ανακατασκευή λουτρών Χειρουργικής, ολοκλήρωση μετεγκατάστασης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, νέες εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών κλπ). Τέλος, είναι σε εξέλιξη νέες προκηρύξεις και προσλήψεις προσωπικού (προκήρυξη 3 θέσεων μόνιμων ιατρών, προκήρυξη 13 θέσεων μόνιμου λοιπού προσωπικού (2K /2019), έγκριση προκήρυξης 30 νέων θέσεων λοιπού μόνιμου προσωπικού, αναμονή 3 διορισμών από προηγούμενες προκηρύξεις) και έχει ζητηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για την πρόσληψη επιπλέον επικουρικών ιατρών και λοιπού επικουρικού προσωπικού.

Ωστόσο, παρά το σημαντικό αριθμό προλήψεων των τελευταίων ετών, το πρόβλημα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου παραμένει σοβαρό. Αναφορικά με τις θέσεις ιατρών, ενώ προκηρύχθηκαν αναλογικά πολλές θέσεις, υπήρξαν πολλές άγονες προκηρύξεις, παραιτήσεις και αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Ειδικά για τα τμήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν το πιο σοβαρό πρόβλημα (Παθολογική, Αναισθησιολογικό κλπ.) δεν υπάρχει ούτε δυνατότατα πρόσληψης επικουρικών ιατρών λόγω παντελούς απουσίας των αντίστοιχων ειδικοτήτων στη λίστα επικουρικών όλης της Κρήτης, ούτε δυνατότητα πρόσληψης με μπλοκ παροχής υπηρεσιών καθώς δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι ιατροί. Για τους παραπάνω λόγους οι υπηρετούντες ιατροί επιφορτίζονται με πρόσθετες εφημερίες. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, η Διοίκηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου, αξιολογεί τις ανάγκες κάλυψης των προγραμμάτων εφημεριών όλων των τμημάτων και αποφασίζει για τον τρόπο κάλυψής τους με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Την επίμαχη λοιπόν ημέρα αποφασίστηκε ο Παθολόγος του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών να εφημερεύσει σε αυτό προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι προσερχόμενοι ασθενείς και τα επείγοντα περιστατικά. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς της Παθολογικής Κλινικής είτε συνέχισαν τη νοσηλεία τους στην Κλινική, είτε εξήλθαν με εξιτήριο, είτε διακομίστηκαν σε άλλο νοσοκομείο. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν στην καθημερινή διοικητική διαχείριση των ασθενών και σε αυτήν ακριβώς αναφερθήκαμε στο σχετικό δελτίο τύπου (ορολογία την οποία γνωρίζει ο κ. Νικολαράκης).

 

Εν κατακλείδι, ελλείψεις στα προγράμματα εφημεριών των τμημάτων υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε ένα σύστημα πεπερασμένων δυνατοτήτων και διαχρονικών στρεβλώσεων και οι αιτίες είναι γνωστές. Αν επιθυμεί ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους, ας θέσει τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων και ας αναλογιστεί τις διαχρονικές ευθύνες όλων των εμπλεκομένων (ημών και υμών συμπεριλαμβανομένων). Σε κάθε περίπτωση, καθήκον της Διοίκησης είναι να κάνει ότι είναι δυνατό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ώστε οι ελλείψεις να καλύπτονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των εξυπηρετούμενων πολιτών.

Τέλος, θεωρούμε ότι η άσκηση κριτικής με επιχειρήματα και προτάσεις είναι απόλυτα σεβαστή και χρήσιμη. Αντίθετα, τα δηκτικά σχόλια και οι πηχυαίοι τίτλοι εκτιμούμε ότι στην καλύτερη περίπτωση εκθέτουν τους υπογράφοντες και στη χειρότερη παραπλανούν τους αναγνώστες.

Η Διοικήτρια

Μαρία Σπινθούρη