Εθελοντική δράση στο Αδριανού πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή ο δραστήριος Πολιτιστικός Σύλλογος των «Αορητών».

Το προεδρείο και τα μέλη του Συλλόγου βρέθηκαν στον εξωτερικό χώρο που έχουν διαμορφώσει και όπου γίνονται οι εκδηλώσεις στο χωριό και καθάρισαν, έβαψαν και τον ευπρέπισαν.