«Στο Τεχνικό Πρόγραμμα της επόμενης χρονιά -πρώτης της νέας δημοτικής περιόδου- έχουν συμπεριληφθεί αυτά που είχαμε εξαγγείλει με το προεκλογικό πρόγραμμά μας. Επίσης εγγράφονται τα συνεχιζόμενα έργα, τα έργα που εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα, εκείνα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ, ίδιους πόρους του Δήμου κλπ.», είπε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός στην ΑΝΑΤΟΛΗ.

Σχετικά με το ύψος του Προγράμματος Έργων, ο κ. Ζερβός είπε ότι «είναι μεγαλύτερο το 2020, γιατί υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο τέτοιο που επιτρέπει στη δημοτική αρχή να προγραμματίσει κάποια επιπλέον έργα, μελέτες και παρεμβάσεις, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουμε να τα προωθήσουμε…».

Απαντώντας στην ερώτηση, αν υπάρχουν πιθανότητες, την επόμενη χρονιά, να αυξηθεί το ποσοστό υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, σε σύγκριση με τα προηγούμενα, ο Δήμαρχος απάντησε:  «Η απορρόφηση των διατιθέμενων χρημάτων, εξαρτάται από την πρόοδο των εργασιών στα έργα που κατασκευάζονται. Εάν “τρέξουν” οι εργολάβοι, ασφαλώς θα υπάρξει μεγαλύτερη απορρόφηση. Π.χ. υπολογίζουμε ότι μέσα στο τρέχον έτος θα πρέπει να τελειώσουν τα έργα στο “Ρεξ”, όπως θα τέλειωνε και η εργολαβία των ασφαλτοστρώσεων. Αυτά τα δύο έργα έχουν από μόνα τους οικονομικό αντικείμενο 2 εκατομμύρια ευρώ».

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Νικολάου για το έτος 2020 καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Οικονομικών,  Κατασκευών, Μελετών,  Δόμησης και Περιβάλλοντος και με βάση τον πραγματικό τεχνικό, οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα, έγινε προσπάθεια να απεικονισθούν με ρεαλιστικό τρόπο οι ανάγκες του Δήμου σε τεχνικά έργα και μελέτες για το επόμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Οι Διευθύνσεις του Δήμου πρότειναν εγγράφως τα έργα και τις μελέτες, για το έτος 2020, έχοντας υπ’ όψιν τους τις προτάσεις που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί κατά καιρούς από τα Συμβούλια των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για τη χωρική τους αρμοδιότητα και ιεραρχώντας τις ανάγκες.

Επίσης ελήφθησαν υπ’ όψιν οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Η Διεύθυνση Οικονομικών έπαιξε ουσιαστικό ρόλο και παρείχε τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τα χρηματικά υπόλοιπα των έργων που συνεχίζονται και πιθανόν δεν θα έχουν ολοκληρωθεί είτε ως προς το φυσικό είτε ως προς το οικονομικό αντικείμενό τους έως τις 31/12/2019. Επίσης έθεσε τους οικονομικούς περιορισμούς, ώστε ο Δήμος να μπορεί να ανταποκριθεί στις ταμειακές απαιτήσεις του, γνωρίζοντας τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και τη διάθεση εσόδων από ΣΑΤΑ.

 

Τι περιλαμβάνει

Με βάση τα παραπάνω, το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Έργα που έχουν δημοπρατηθεί, εκτελούνται, βρίσκονται σε εξέλιξη και πιθανόν να μην έχουν ολοκληρωθεί στις 31/12/2019
  2. Νέα έργα – επενδύσεις, των οποίων οι μελέτες θα εκπονηθούν από τη Διεύθυνση Μελετών
  3. Μελέτες που έχουν ανατεθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη και ίσως δεν θα έχουν ολοκληρωθεί στις 31/12/2019 ή νέες μελέτες που θα ανατεθούν
  4. Σχέδια Πόλης
  5. Έργα Πολιτικής Προστασίας

Τα παραπάνω χρηματοδοτούνται: από Ιδίους Πόρους, ΣΑΤΑ, Πρόγραμμα «Φιλόδημος», ΕΣΠΑ και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Έργα που θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ ή σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα θα εγγραφούν αυτομάτως στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έτους 2020, με την απόφαση ένταξής τους.

Περιλαμβάνει επίσης τις προτάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου για το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), οι οποίες είναι έργα υψηλού κόστους και μεγάλης επενδυτικής αξίας και δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν από ίδιους πόρους. Ο Δήμος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Προσκλήσεις που θα ανακοινωθούν από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ για την ένταξη και υλοποίηση αυτών των έργων.

Τα έργα καλύπτουν τους Άξονες Προτεραιότητας: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής, κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός και τα  Μέτρα: Οικιστικό Περιβάλλον, Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, Διαχείριση απορριμμάτων, Δίκτυα και Υποδομές, Παιδεία, Αθλητισμός, Πολιτισμός, Πολιτική Προστασία, Ενέργεια, Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, οικονομική λειτουργία και διαχείριση και υγεία, κοινωνική προστασία και κοινωνική αλληλεγγύη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020 ανέρχεται στα 11.349.128,92 ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 4.482.168,69 από Ίδιους Πόρους, 2.259.754,51 από ΣΑΤΑ και 4.607.205,72 από χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, ΠΔΕ, Πολιτική Προστασία) και ανταποδοτικά.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ