Ενημερώνουμε τους παραγωγούς που υπέβαλαν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2019 ότι βάση εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούν να υποβάλλουν στα γραφεία της ΑΕΣ Σητείας αιτήσεις για διορθώσεις προφανών σφαλμάτων που αφορούν σε:

  • διοικητικές πράξεις στα γενικά στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
  • άρση επικάλυψης
  • εκπρόθεσμη υποβολή ΟΣΔΕ 2019 λόγω ανωτέρας βίας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η Δευτέρα  30/09/2019.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις τηλ. επικοινωνίας: 28430-29999-29998-29997.

Για την Ένωση Σητείας Α.Ε.Σ.

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Μαυροματάκης