Ερευνητές από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Γεώργιος Σταυρουλάκης [Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης] και Μαρία Σταυρουλάκη [Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών]), το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Εμμανουήλ Μαραβελάκης), το Πανεπιστήμιο KwaZulu Natal (Γεώργιος Δροσόπουλος και Siphesihle Mpho Motsa) και το Πανεπιστήμιο της Μάλτας (Ruben Paul Borg, Pauline Galea, Sebastiano D’Amico) με τη συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων της Μάλτας, μελέτησαν την στατική του μεγαλιθικού μνημείου Mnajdra στη Μάλτα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συγκεκριμένα με χρήση δεδομένων τρισδιάστατης αποτύπωσης από συσκευές λέιζερ, δημιουργήθηκε αναλυτικό γεωμετρικό μοντέλο του μνημείου και μηχανικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων με διεπιφάνειες μονόπλευρης επαφής. Οι παράμετροι του μηχανικού μοντέλου και η επίδραση της επαφής ταυτοποιήθηκαν με σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με μετρήσεις μικρών σεισμικών ταλαντώσεων που προκαλούνται από το θόρυβο του περιβάλλοντος. Η δομοστατική ανάλυση και ο έλεγχος της ευστάθειας βασίζεται σε εξελιγμένες μεθόδους υπολογιστικής μηχανικής.

Το μνημείο δημιουργήθηκε σε φάσεις με εκτιμώμενη χρονολογία μεταξύ 3600-2500 π.Χ. και έχει αναγνωριστεί ως μνημείο της UNESCO. Τα σχετικά αποτελέσματα ευρίσκονται υπό δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Cultural Heritage»
Xανιώτικα Νέα