Φωτογραφία Λεωνίδας Κλώντζας
«Μαγικές» εικόνες στην περιοχή της Ελούντας. Διακρίνονται Πάνω και Κάτω Ελούντα, Κόρφος, Κολοκύθα.