Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης κ. Γιώργος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου, ζητά  από τους Δήμους της Κρήτης τον ορισμό εκπροσώπων τους για τις εκλογές του ΣΕΔΗΚ. Στην επιστολή του αναφέρει:

«Κύριοι Δήμαρχοι, μετά την ορκωμοσία των νέων Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων σας, στα οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία, παρακαλούμε όπως κατά την επικείμενη κατανομή αξιωμάτων μεριμνήσετε και για τον ορισμό των Εκπρόσωπων σας στον ΣΕΔΗΚ, ώστε να προχωρήσει και από την πλευρά του, η διαδικασία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Υπ’ όψιν ότι κάθε Δήμος, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 1) ορίζει από τα Μέλη του Δημοτικού του Συμβουλίου δυο τακτικούς και ένα αναπληρωματικό εκπρόσωπό του στον ΣΕΔΗΚ. Από τους τακτικούς ο ένας τουλάχιστο πρέπει να είναι Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος.

Η Γ.Σ. του ΣΕΔΗΚ εκλέγει το Δ.Σ. του οποίου η θητεία διαρκεί όσο και η θητεία των Δημοτικών Συμβουλίων και αποτελείται από 9 τακτικά και 4 αναπληρωματικά Μέλη. Από τα τακτικά Μέλη οκτώ προέρχονται ανά δυο από τους πλειοψηφούντες κατά σειρά υποψηφίους κάθε Περιφερειακού διαμερίσματος της Κρήτης και ο ένας τουλάχιστο από αυτούς πρέπει να είναι Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος. Το ένατο Μέλος είναι ο μετά την επιλογή των οκτώ, πλειοψηφών υποψήφιος, ανεξαρτήτως Περιφερειακού διαμερίσματος.

Μετά από αυτά παρακαλούμε όπως ορίσετε τους προαναφερθέντες εκπροσώπους σας στον ΣΕΔΗΚ, οι οποίοι θα προσκληθούν να μετάσχουν στην Γ.Σ. και τις εκλογές Δ.Σ. του ΣΕΔΗΚ, που θα διεξαχθούν στην έδρα του ΣΕΔΗΚ στο Ρέθυμνο κατά τα μέσα Οκτωβρίου 2019, σε ημερομηνία που θα γίνει ακριβώς γνωστή με την Πρόσκληση.

Παράλληλα με τους Εκπροσώπους σας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.3 του Καταστατικού, παρακαλούμε όπως ορίσετε και Υπάλληλο σας ως “Επιστημονικό συνεργάτη” του Δήμου σας στον ΣΕΔΗΚ, ο οποίος πρέπει να είναι πτυχιούχος κατά προτίμηση Γεωτεχνικός, Οικονομολόγος ή Μηχανικός.

Σχετικά, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθ.5, παρ. 3) κατά τις εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι εκπρόσωποι των ταμειακώς εντάξει μελών. Επομένως οι Δήμοι που δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους καλό είναι να το πράξουν έως τότε.

Τα στοιχεία των Εκπροσώπων και Επιστημονικών συνεργατών που θα ορίσετε (ονόματα, αξιώματα στο Δ.Σ., ιδιότητες, τηλέφωνα σταθερά και κινητά, φαξ και υποχρεωτικά e-mail), παρακαλούμε όπως λόγω του επείγοντος διαβιβάσετε άμεσα στο E-mail info@sedik.gr ή στο Φαξ 28210-50818 και στην συνέχεια ολόκληρη την σχετική απόφαση».