Το δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 201και ώρα 19.30 μ.μ., με θέμα:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου με έδρα το Καβούσι».

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.                                          

                                                                                           Ευάγγελος Μπινιχάκης