Χαιρετισμός Μανόλη Θραψανιώτη στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας “Επ’ Αρωγή”:

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, στο πολύ ενδιαφέρον ετήσιο Συνέδριο που έγινε πια θεσμός.

Σε μια εποχή μεγάλων ανισοτήτων διεθνώς, αναλγησίας πολλές φορές στον πόνο και στο πρόβλημα του άλλου, θεοποίησης των υλικών αγαθών, είναι ελπιδοφόρο να προσεγγίζει κάποιος με πολιτισμικές πρακτικές, αυτό το ευαίσθητο θέμα που αφορά στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Στα χρόνια της κρίσης το κατακερματισμένο και πελατειακό σύστημα κοινωνικής προστασίας που υπήρχε, με μεγάλα κενά και περιορισμένη εφαρμογή της αρχής της καθολικότητας, ήταν στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  να αλλάξει.  Ο άμεσος στόχος που επιτεύχθηκε, ήταν η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και ο μακροπρόθεσμος η αναμόρφωση του κράτους πρόνοιας. Προστατεύοντας τους οικονομικά πιο αδύναμους, τους αποκλεισμένους και γενικά τις πιο ευπαθείς ομάδες.

Η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων  προϋποθέτει πάντα μια κοινωνία πιο ανοικτή,  περισσότερο ανεκτική  και αλληλέγγυα όπου η διαφορετικότητα  θα αντιμετωπίζεται ισότιμα και δεν θα αποτελεί πρόβλημα. Η παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της αυξανόμενης ανισότητας των ευκαιριών.

Οι εισηγητές του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας, «Επ’ Αρωγή», με την επιστημονική τους  κατάρτιση και   με την βιωματική εμπειρία, θα οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα, αναγκαία  για την νέα προσέγγιση  αντιμετώπισης των ατόμων που χρήζουν  κοινωνικής προστασίας,  για μια κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Γιατί το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια πρέπει να είναι προφανές και αυτονόητο.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας!

ΜΑΝΟΛΗΣ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΥΡΙΖΑ