Αίτημα για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των δηλώσεων του Ν. 4178/2013 και υπαγωγής των δηλώσεων του Ν.4495/2017 απευθύνει το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη. Αναφέρει:

κ. Υπουργέ,

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε ομόφωνα να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή ζητώντας να εξετάσετε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των δηλώσεων του Ν. 4178/2013, η οποία λήγει στις 03-11-2019. Επιπλέον, σας ζητάμε να εξετάσετε την παράταση της προθεσμίας για υπαγωγή αυθαιρέτων στις διατάξεις του Ν.4495/2017, η οποία λήγει στις 09-11-2019.

Για την απόφασή σας αυτή, σας καλούμε να συνεκτιμήσετε την ταυτόχρονη υποβολή δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο σε πολλές περιοχές της χώρας, τα προγράμματα όπως το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» καθώς επίσης και τις πολλές περιπτώσεις ακινήτων για τα οποία θα πρέπει να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη (θα απαιτείται δηλαδή βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με το Ν.4495/17 άρθρο 83) αλλά εξαιτίας αυθαιρεσιών που δε θα μπορούν να ρυθμιστούν δε θα είναι δυνατή η σύνταξη οποιασδήποτε πράξης επ’ αυτών.

Με εκτίμηση

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου