Στο εσωτερικό του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Καβούσι Ιεράπετρας διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση μεγάλο τμήμα τοιχογραφικού διακόσμου.

Καθώς δεν υπάρχουν επιγραφικά στοιχεία που να βοηθούν στην ακριβή χρονολόγησή του, με βάση τα τεχνοτροπικά στοιχεία των τοιχογραφιών θεωρείται ότι είναι έργο του β’ μισού του 14ου αιώνα ή των αρχών του 15ου αιώνα. 

Τις ανώτερες ζώνες της καμάρας καταλαμβάνει ένας πλήρης χριστολογικός κύκλος 16 παραστάσεων που ολοκληρώνεται με την Δευτέρα Παρουσία στο δυτικό τμήμα. (cretanbeaches.com)

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας