ΑρχικήVideoΑντιρρυπαντική άσκηση πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου (βίντεο)

Αντιρρυπαντική άσκηση πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου (βίντεο)

Από

Ημερομηνία

Την Παρασκευή το πρωί πραγματοποιήθηκε πρακτική άσκηση – επίδειξη χρήσης αντιρρυπαντικού εξοπλισμού στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, με σκοπό την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στα θέματα περιβάλλοντος φορέων του Αγίου Νικολάου, για την περιβαντολογική ευαισθησία αλλά και για τις δυνατότητες της Μαρίνας Αγίου Νικολάου σε εξοπλισμό αντιρρύπανσης, αλλά και τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην ευρύτερη περιοχή μας,

Την παρουσίαση έκανε ο κ. Γιώργος Πάσχος συντονιστής πεδίου τεχνικής προστασίας περιβάλλοντος.

Πριν την έναρξη της άσκησης πραγματοποιήθηκε επίδειξη στον παράλιο χώρο της εγκατάστασης με στόχο την εφαρμογή στην πράξη της θεωρίας, την εμβάθυνση στις ενέργειες αντιμετώπισης που προβλέπει το Cp Μαρίνας Αγίου Νικολάου (Contingency Plan) και την αποκόμιση τεχνογνωσίας πάνω στον εξοπλισμό της Μαρίνας.

Οι τομείς που παρουσιάστηκαν:

– Τα είδη και οι ιδιότητες του πετρελαίου, των βαρέων κλασμάτων αλλά και των ελαφριών που διακινείται στην περιοχή και ανάλυση της συμπεριφοράς του στην θάλασσα.

– Ο υφιστάμενος εξοπλισμός αντιρρύπανσης της εγκατάστασης.

– Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στη διευθέτησή τους.

– Δεσίματα και αγκυροβόληση γύρω από το πλοίο, σε προβλήτα, τοπικά σε σημείο αστοχίας αγωγού.

– Αγκυροβόληση, έλξη, διευθέτηση, διορθωτικές ενέργειες κατά την χρήση των πλωτών φραγμάτων τύπου κουρτίνας.

– Λόγοι αστοχίας φραγμάτων, καταβύθιση, παράσυρμος, οριζοντίωση, υπερπήδηση.

– Ανάκτηση πετρελαίου με βυτίο, είδη skimmer & επιλογή ελαιοσυλλέκτη φυσικής υπερχείλισης.

– Προβλήματα που προκύπτουν συνήθως κατά την Ανάκτηση Πετρελαίου με Ελαιοσυλλέκτες (Skimmers) & Απορροφητικά Υλικά.

– Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό και το είδος του πετρελαίου.

– Διαχείριση αποβλήτων ενός περιστατικού ρύπανσης, περιγραφή των ειδών αποβλήτων και διαδικασίες προσωρινής αποθήκευσης τους στις δεξαμενές καταλοίπων της προβλήτας.

Πρόσφατα άρθρα