Οροπέδιο Λιμνάκαρο: Επιβλητικοί φαίνονται οι ορεινοί όγκοι της οροσειράς Δίκτη