Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο περιοδικής εκπαίδευσης των πληρωμάτων σκαφών της Υπηρεσίας μας, θα πραγματοποιηθεί εκτέλεση εκπαιδευτικής βολής  που θα λάβει χώρα την Πέμπτη 07-11-2019 από  09:00 έως 15:00.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί  στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Ντίας όπως  απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα (Α,Β,Γ,Δ).

Στίγματα καθορισμού της θαλάσσιας περιοχής εκτέλεσης βολής είναι τα εξής:

Α: φ: 35ο 37’1 Β – λ:025ο 10’5 Α

Β: φ: 35ο 37’1 Β – λ:025ο 16’5 Α

Γ: φ: 35ο 30’0 Β – λ:025ο 10’5 Α

Δ: φ: 35ο 30’0 Β – λ:025ο 16’5 Α