Το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου  ενημερώνει ότι στο πλαίσιο περιοδικής εκπαίδευσης του πληρώματος σκάφους της Υπηρεσίας μας, θα πραγματοποιηθεί εκτέλεση εκπαιδευτικής βολής  που θα λάβει χώρα την Κυριακή  10-11-2019 από  08:00 έως 13:00.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί  στη θαλάσσια περιοχή Κόλπου Μιραμπέλλου όπως  απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα (Α,Β,Γ,Δ).

Στίγματα καθορισμού της θαλάσσιας περιοχής εκτέλεσης βολής είναι τα εξής:

Α: φ: 35ο 18’ Β – λ:025ο 50’ Α

Β: φ: 35ο 16’ Β – λ:025ο 50’ Α

Γ: φ: 35ο 18’ Β – λ:025ο 55’ Α

Δ: φ: 35ο 16’0 Β – λ:025ο 55’ Α

 

Οι βολές θα εκτελεσθούν με καλές καιρικές συνθήκες και σε ικανή απόσταση από την ξηρά.