Εικόνες άλλης εποχής το ψάρεμα με βιντζότρατα στο Γαργαδόρο…

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Όπως έχουν επανειλημμένως τονίσει οι Οικολόγοι Πράσινοι, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, η βιντζότρατα είναι ένα αλιευτικό εργαλείο το οποίο λειτουργεί σαρωτικά και έχει καταστροφικά αποτελέσματα στους ιχθυοπληθυσμούς και την θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την κατάσταση αυτή. Μετά από σχετικές αποφάσεις της ΕΕ η βιντζότρατα τελούσε υπό απαγόρευση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014. Επίσης αξίζει να σημειωθεί, ότι τα σχέδια διαχείρισης που έχουν κατατεθεί ως τώρα δεν έχουν γίνει δεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με (Αύγουστος 2016) έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (STECF-16-15) μία χώρα μπορεί να επιτρέψει τη χρήση της βιντζότρατας μόνο αν έχει εκπονηθεί διαχειριστικό σχέδιο που να το προβλέπει το οποίο θα πρέπει να είναι βασισμένο στην οικοσυστημική προσέγγιση και σε επιστημονικά και οικονομοτεχνικά δεδομένα και θα πρέπει να θέτει ως στόχο την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από τα σημερινά.
    πηγή: https://www.boatfishing.gr/oikologoi-enantionontai-sti-vintzotrata/

Comments are closed.