Κατά τίς ἡμέρες τῶν Ἑορτῶν, τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου θά εἶναι ἀνοικτά τήν Παρασκευή 27, τήν Δευτέρα 30 καί τήν Τρίτη 31 Δεκεμβρίου ἐ. ἔ. καί τήν Παρασκευή 3 καί ἀπό τήν Τρίτη 7 Ἰανουαρίου 2020 καί ἐφεξής.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως