Ο αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Βίντεο Θ. Μανουσάκης.