Αρχική Άλλα νέα Ελλάδα Η Mohegan έμεινε μόνη στην διεκδίκηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό

Η Mohegan έμεινε μόνη στην διεκδίκηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό

Το σχήμα της Mohegan με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μένει ο μοναδικός διεκδικητής για την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό, έπειτα από την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την οποία τίθεται εκτός διαγωνισμού ο έτερος ενδιαφερόμενος, η επίσης αμερικανική εταιρεία Hard Rock.

Μετά από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, η ΕΕΕΠ έλαβε την οριστική απόφαση, αποκλείοντας τη Hard Rock, λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στο στάδιο των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Ως εκ τούτου, το σχήμα της Mohegan με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περνάει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα αποσφραγιστεί η τεχνική και οικονομική προσφορά.

Η απόφαση της ΕΕΕΠ αναμένεται να καθαρογραφεί και να αποσταλεί στους δύο ενδιαφερόμενους τις προσεχείς μέρες, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον και στην αντίδραση της Hard Rock, η οποία έχει προαναγγείλει πως σε περίπτωση που κρίνει ότι αδικήθηκε, θα προχωρήσει στην υποβολή ενστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Δεκεμβρίου η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είχε υποβάλει το πόρισμά της στην ΕΕΕΠ, στο οποίο εισηγείτο τον αποκλεισμό της Hard Rock λόγω ελλιπούς φακέλου.

Οι ελλείψεις

Οι βασικές παρατυπίες που σημειώθηκαν, κατά τις πληροφορίες, και οδήγησαν στον αποκλεισμό της Hard Rock έχουν να κάνουν με την εγγυητική επιστολή της αμερικανικής εταιρείας, η οποία φέρεται να έληγε 4 ημέρες πριν από την 4η Οκτωβρίου, ημερομηνία κατάθεσης των δύο προσφορών, αλλά και με τις ασάφειες που προέκυψαν σχετικά με το χρηματοδοτικό πλάνο του έργου, καθώς καταγράφηκαν ελλείψεις αναφορικά με την απαιτούμενη τραπεζική επιστολή για τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια που απαιτούνται για την ανάπτυξη του έργου, το ύψος του οποίου εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Ανασταλτικά στη συμμετοχή της Hard Rock στην επόμενη φάση του διαγωνισμού λειτούργησε και η μη πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων που έχουν να κάνουν με την κατασκευαστική της εμπειρία για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο.
www.real.gr