Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιάννη Κουράκη στην πρώτη σύσκεψη εργασίας που οργάνωσε η Κ.Ε.Δ.Ε. προχθές Τρίτη με τους Προέδρους των Π.Ε.Δ. της χώρας. Στη σύσκεψη ετέθησαν και συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στον ευρύτερο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι συλλογικοί φορείς της. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και κοινωνικών παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιάννης Κουράκης κατά την τοποθέτησή του ανέδειξε την ανάγκη τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των Δήμων από την ΕΕΤΑ.

Συμφωνήθηκε η επίσκεψη εκπροσώπων της ΕΕΤΑ στο Ηράκλειο με την προοπτική ίδρυσης τοπικού γραφείου κατάλληλα στελεχωμένου για να παρέχει υπηρεσίες προς τους ΟΤΑ της Κρήτης.

Η Π.Ε.Δ. Κρήτης θα συνδράμει προς την ίδια κατεύθυνση, εάν διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες με την ενίσχυση των πόρων που διατίθενται προς αυτήν.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Κουράκης έθεσε το θέμα της αναβάθμισης της λειτουργίας των Π.Ε.Δ. με την διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσής τους με αξιόλογα στελέχη που θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται και να καταθέτουν προτάσεις, είτε στο επίπεδο Δήμου είτε σε διαδημοτική βάση.

Επιπλέον, πρότεινε τη δημιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης και επικοινωνίας Κ.Ε.Δ.Ε.- Π.Ε.Δ.- Δήμων για την άμεση ενημέρωση και διαβούλευση επί θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Καθοριστικός ο ρόλος της Κ.Ε.Δ.Ε. και των Π.Ε.Δ. για την προγραμματική περίοδο 2021-2027

Επίσης, τόνισε ότι πρέπει να συμβάλλουμε σαν αυτοδιοίκηση στην προετοιμασία του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Παράλληλα θα μπορούσε να υπάρξει συντονισμός για την προετοιμασία των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), αλλά και για την επεξεργασία Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας εν όψει της επικαιροποίησής τους.

 

Ολοκληρωμένη πρόταση Π.Ε.Δ. Κρήτης για το Προσφυγικό

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το μεταναστευτικό απετέλεσε σημείο προβληματισμού λόγω των πιέσεων που ασκούνται από τις αυξημένες ροές της περασμένης περιόδου. Ο Γιάννης Κουράκης παρουσίασε συνοπτικά το επιτυχημένο μοντέλο διαχείρισης που έχει εφαρμοστεί στην Κρήτη στο πλαίσιο του προγράμματος «Εστία» και ανέπτυξε τις προτάσεις της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

 

Νέα κριτήρια στον τρόπο κατανομής των ΚΑΠ

Τέλος, ο Γιάννης Κουράκης αναφέρθηκε σε θέματα για την καταστατική θέση των αιρετών, της διεκδίκησης των παρακρατηθέντων πόρων για τους Δήμους, την κινητικότητα των υπαλλήλων ΟΤΑ.

Έκλεισε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο σημαντικό ζήτημα εξορθολογισμού των πόρων (ΚΑΠ) με βάση νέα αντικειμενικά κριτήρια, που θα λαμβάνουν υπ’ όψιν μεταξύ άλλων το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Δήμων.