Από το σωματείο Ελληνορωμαϊκής πάλης «Αλμυρός» εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Δ.Σ. του σωματείου μας, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 22-01-2020, καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 του καταστατικού μας και τις διατάξεις του Ν.2725/1999, που θα πραγματοποιηθεί, στις 31-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην αίθουσα «ΤΑΛΩΣ» (παλαίαστρα) στην περιοχή Αμμούδα Αγίου Νικολάου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα Παρασκευή 31-01-2020 και ώρα 18:00.

Στη συνέχεια ώρα 19:15 θα ακολουθήσει η κοπή πίτας.