Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να μισθώσει ακίνητο στον οικισμό Μύρτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να καταθέσουν στο Δήμο κλειστή προσφορά με την πλήρη περιγραφή του  ακινήτου τους  και το προσφερόμενο μίσθωμα  μέχρι τις  26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα  15.00.

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης δίδονται στα τηλ. 2842340361, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.