ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου, καλεί τα μέλη του Σωματείου σε τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 21:00, στα γραφεία του Συλλόγου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7,8,9,10, 15 του καταστατικού.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων, ταμειακός απολογισμός, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2019
  2. Οποιοδήποτε θέμα και προτάσεις σχετικά με την δράση του Σωματείου τεθεί από τα μέλη προς συζήτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα ενημερωμένα ταμειακώς μέλη του Συλλόγου, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει την συνδρομή τους μέχρι και την ημερομηνία της Γ.Σ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του καταστατικού.

Aπό το Διοικητικό Συμβούλιο