Υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης του νέου κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 30.938,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η διάθεσης πίστωσης προέρχεται από την Περιφέρεια Κρήτης, από το κονδύλι: «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ANAΠΤΥΞIAKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ANAΠΤΥΞH». Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών. Να σημειωθεί πως το νέο κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου είναι χρόνιο αίτημα των αστυνομικών υπαλλήλων και των ενώσεων τους, δεδομένου ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες στεγάζονται σε κτήριο του 18ου αιώνα με αποτέλεσμα οι συνθήκες που επικρατούν να είναι δύσκολες όχι μόνο για τους αστυνομικούς αλλά και για τους πολίτες που θέλουν να εξυπηρετηθούν. Από πλευράς της Ένωσης Αστυνομικών νομού Ρεθύμνου, το υφιστάμενο κτήριο έχει χαρακτηρισθεί ακόμη και ως επικίνδυνο, ενώ δεν πληροί καμία προϋπόθεση διευκόλυνσης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και κινητικά προβλήματα.