Σήμερα 01.04.2020 η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Α.Τ. Ιεράπετραςπραγματοποίησε ελέγχους στα καταστήματα υπεραγορών τροφίμων της πόλης μας. συμμόρφωση ως προς τα ισχύοντα μέτρα.

Όπως αναφέρει ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας κ. Γιάννης Γαϊτανάκης “ι έλεγχοι έγιναν ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας της ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 64/14-3-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.21268 (ΦΕΚ Β’ 1081/28-3-2020)”.
Υπενθυμίζουμε ότι με ευθύνη της διοίκησης της επιχείρησης επιτρέπεται η είσοδος κατά αναλογία ενός ατόμου ανά 15 τ.μ καταστήματος, απόσταση μέτρων μεταξύ των καταναλωτών, τηρώντας σχολαστικά και τους προβλεπόμενους όρους και υγιεινής και καθαριότητας.
“Κατά την ώρα του ελέγχου διαπιστώθηκε πλήρη συμμόρφωση ως προς τα ισχύοντα μέτρα από όλες τις επιχειρήσεις που ελέχθησαν” σημειώνει ο κ. Γαϊτανάκης.