Με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασε χθες, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μιχάλης Χωραφάς ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δημοσίου www.epresence.gr και η συνεδρίαση, διάρκειας τεσσάρων ωρών, συντελέστηκε με απόλυτη επιτυχία.

Τα κύρια θέματα της συνεδρίασης αφορούσαν στις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην καθημερινότητα των μηχανικών και στην οικονομία, αλλά και στην δράση του ΤΕΕ/ΤΑΚ εν μέσω των πρωτόγνωρων αυτών συνθηκών. Ο πρόεδρος ενημέρωσε για τις επιστολές που έχει στείλει το προηγούμενο διάστημα το ΤΕΕ/ΤΑΚ και αφορούσαν στην παρότρυνση μείωσης των αντικειμενικών αξιών, στην αναβολή για ένα χρόνο της απαίτησης ενεργειακής κλάσης Α στα νέα κτίρια, στις προτάσεις για βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, στο κλείσιμο των γραφείων Κτηματογράφησης και στα έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού, που σχετίζονται με τον κλάδο των μηχανικών.

Στη συνέχεια, ο κ. Χωραφάς κατέθεσε σχέδιο επιστολών που σχετίζονται με την ψηφιακή διακυβέρνηση, οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα. Η πρώτη αφορούσε στην ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση οικοδομικής άδειας. Θεωρείται αδιανόητο να απαιτείται η παρουσία μηχανικού η πολίτη για μια σειρά ζητημάτων, όπως η πληρωμή φορολογικών στη Δ.Ο.Υ., πληρωμή προκαταβολής στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), λήψη κτηματογραφικού αποσπάσματος στο Κτηματολογικό Γραφείο. Είναι πολύ απλό, να πληρώνονται ηλεκτρονικά και τα σχετικά στοιχεία να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

Η δεύτερη αφορούσε την προτροπή προς τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για έναρξη συνεδριάσεων διαφόρων Συμβουλίων (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Συμβούλιο Επίλυσης Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) με τηλεδιάσκεψη. Είναι πολύ μεγάλο των πλήθος των οικοδομικών αδειών που δεν δύνανται να κατατεθούν στις ΥΔΟΜ, επειδή δε συνεδριάζουν τα εν λόγω Συμβούλια, με αποτέλεσμα να «παγώνει» η οικονομία του κλάδου των μηχανικών και όχι μόνο.

Ν.Σ.