Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά είκοσι ενός ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Πρόκειται για

Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Αριθμός

ατόμων

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

(Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΔΕ

ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

12
ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΥΧΡΟΥ

(Δ. ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

ΔΕ

ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

4
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Κ. ΖΑΚΡΟΥ

(Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ)

 ΔΕ

ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

1
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΤΙΑ

(Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ)

ΔΕ

ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

1
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

(Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

 

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ & ΧΩΡΟΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

(Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ)

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην Υπηρεσία

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ·

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ·.

Η ανακοίνωση έχει δημοσιευτεί στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ της Τρίτης 2 Ιουνίου.