Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στo Πολύκεντρο REΧ στις 7 Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, ώστε να προβείτε στην εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ΄αριθμ. 6675/29-5-2020 παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου και Γραμματέα του Σώματος κ. Πάγκαλου Νικολάου του Μιχαήλ από τη δημοτική παράταξη “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4555/2018 όπως ισχύει .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

Ο Προεδρεύων

Χαρίλαος Αλεξάκης