Κλειστά θα είναι τα λογιστικά γραφεία του νομού Λασιθίου σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνουν ότι “με έντονο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αυταπάρνηση ο κλάδος των λογιστών, τα λογιστικά γραφεία όλης της χώρας, δεν σταμάτησαν τις μηχανές ούτε λεπτό, έπαιξαν και παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εφαρμογή των εκτάκτων και μη μέτρων μέσα από όλες τις δυσχέρειες και τις δυσκολίες, χωρίς υγειονομική κάλυψη με πλαίσιο λειτουργίας και οδηγίες από τη διοίκηση.

Αυτό που επιδιώκουμε είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και φορολογουμένων να γίνεται με σοβαρότητα, σωστό προγραμματισμό, ομαλές-ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, οι οποίες πλήττονται συνεχώς από τις αμφιλεγόμενες αποφάσεις και παράλογες απαιτήσεις της διοίκησης του εκάστοτε υπουργείου και τις ασφυκτικές προθεσμίες που αλλεπάλληλα διαδέχονται η μια την άλλη.

Ο κλάδος των Λογιστών-φοροτεχνικών έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια και όσες αντοχές υπήρχαν.

Μη δυνάμενοι να συνεχίσουμε με αυτά στα δεδομένα και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ως  Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Λασιθίου αποφασίζουμε να συνταχθούμε με την απόφαση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε και να παραμείνουμε κλειστά και να  απέχουμε από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή την Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Απαιτούμε:

– Άμεση παράταση των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 30/9/2020.

– Άμεση παράταση ΑΠΔ Μαΐου και Δώρο Πάσχα μέχρι 20/7/2020.

– Άμεση παράταση υποβολής ΜΥΦ 2019 μέχρι 31/7/2020.

– Άμεση παράταση Πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων από 1/1/2021 και υποχρεωτική εφαρμογή τους από 1/1/2022.

– Άμεση Νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης, αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών-Φοροτεχνικών.

– Για το διάστημα του Covid-19, όλα τα πρόστιμα και για όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις (ασφαλιστικές και φορολογικές), να έχουν ενδεικτικό ποσό 1 € για λόγους ανωτέρας βίας (εφαρμογή της σχετικής διάταξης του αρ. 61 του ΚΦΔ- Ν. 4174/2013).

– Χρόνος λειτουργίας κάθε πλατφόρμας τουλάχιστον 20 εργάσιμων ήμερων.

– Οποιαδήποτε πλατφόρμα να μπαίνει σε παραγωγική λειτουργία, αφού έχουν εκδοθεί όλες οι εγκύκλιοι και οι διευκρινιστικές.

– Καθιέρωση ενδεικτικού ελάχιστου κόστους για όλες τις εργασίες του Λογιστή- Φοροτεχνικού.

– Να γίνει κατανοητό επιτελούς το αυτονόητο, ότι δεν έχει κανένα νόημα να εκδοθεί μια εγκύκλιος ή μια απόφαση η οποία είτε θα είναι ελλιπής ή δεν βγάζει νόημα.

– Δέσμευση κάθε Υπουργείου ότι δεν θα ορίζονται  καταληκτικές προθεσμίες  σε αργίες και μη εργάσιμες ήμερες.

Παράλληλα καλούμε και ζητάμε να συνταχθούν, να στηρίξουν και να ενισχύσουν τα αιτήματα μας, οι θεσμικοί φορείς, τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια, οι Επαγγελματικοί και οι επιστημονικοί Σύλλογοι του Ν. Λασιθίου, οι Σύλλογοι των εργαζομένων, το Εργατικό Κέντρο, γιατί το πλαίσιο αυτό αφορά κυρίως υποχρεώσεις και ανάγκες που μας αφορούν όλους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Νίκος Ανδρουλιδάκης, Σοφία Γαλανάκη, Γιώργος Κασωτάκης, Μανόλης Μαρκάκης, Γιάννης Χαλεπάκης