Πιλοτική έρευνα για τη δυνατότητα δημιουργίας, μονάδας που θα αξιοποιεί ενεργειακά τα υπολείμματα με τη μέθοδο της αεριοποίησης, θα γίνει από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η προγραμματική σύμβαση για την ανάθεση της πιλοτικής έρευνας, που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Κρήτης θα υπογραφεί την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Η Προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψει ο ΕΣΔΑΚ και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης αναζητά στο πλαίσιο και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης ν’ αναπτύξει συνεργατικές πρωτοβουλίες, για παραγωγικές επενδύσεις υψηλής καινοτομίας στον τομέα του Περιβάλλοντος. Η παραπάνω έρευνα για την δημιουργία μονάδας θα υποστηρίξει στο πεδίο της εφαρμογής την πολιτική δημιουργία μονάδας στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας στο Ηράκλειο.

Την πιλοτική μελέτη θα υπογράψουν παρουσία του Περιφερειάρχη, ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, Εκπρόσωπος του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της έρευνας.