Σε ανάκληση της αριθ. 744/2020 απόφασής της, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω τροποποίησης των όρων της προκήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση της Ι.Μ. Παναγίας Φανερωμένης στην περιοχή Γουρνιά Παχειάς Άμμου Δήμου Ιεράπετρας», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης. Μετά την εξέλιξη αυτή θα γίνει δημοσίευση της διακήρυξης του έργου με τους νέους όρους.

Όπως ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ και στο δημοσιογράφο Νίκο Τραντά ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Γουλιδάκης, το οικοδομικό συγκρότημα αποτελείται από το καθολικό, το ανατολικό καθολικό, το δυτικό καθολικό, το βόρειο κτήριο, το νότιο κτήριο, το δεσποτικό, τον ξενώνα και τον κοιμητηριακό ναό. Σε όλα τα παραπάνω, όπως προβλέπει η μελέτη του έργου, απαιτούνται παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών. Ο περιβάλλων χώρος παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα στον οποίο θα γίνουν επεμβάσεις.

Με το υπόψη έργο θα επιτευχθεί η βελτίωση της λειτουργίας της Ι.Μ. Φανερωμένης, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διατήρηση του «παραδοσιακού» μοναστηριού καθώς και η τουριστική προβολή του τόπου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 2.028.000 ευρώ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η ολοκληρωμένη επέμβαση συντήρησης και αποκατάστασης του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Φανερωμένης.