Συζήτηση έγινε στην Επιτροπή Κυκλοφορίας Δήμου Αγίου Νικολάου για την αίτηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Αγίου Νικολάου για τη δημιουργία νέων θέσεων πιάτσας στην πόλη, με προτάσεις βελτίωσης των παλαιών.

Υπενθυμίζεται πως το Σωματείο έχει αιτηθεί από το προηγούμενο διάστημα για: δύο επιπλέον θέσεις στην κεντρική πλατεία για επιβίβαση-αποβίβαση πελατών, τοποθέτηση στάσης αναμονής των πελατών (κιόσκι), τοποθέτηση φωτεινής ταμπέλας στην πιάτσα, τη χάραξη νέας πιάτσας με 3 θέσεις στάθμευσης έξω από το Νοσοκομείο, από το καφέ «Φίλεμα» και πίσω, τη χάραξη νέας πιάτσας με 3 θέσεις στάθμευσης στην κάθοδο του δρόμου του Αμμουδίου και πριν τον κυκλικό λόγω της μονοδρόμησης.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Σγουρού στην ΑΝΑΤΟΛΗ,  εισηγήθηκε να ενημερωθεί το νέο συμβούλιο του Σωματείου για τις παλαιές αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί (αναφορικά με τη θέση στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου) και αφού μελετήσει και ετοιμάσει τους φακέλους για τις πιάτσες (που απαιτούν και σχετικές εγκρίσεις από Περιφέρεια, συμβούλια, κλπ.), να φέρουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.