Μεραμπελλιώτικο Σεργιάνι

Συναυλιακή εκδήλωση με το συγκρότημα Χρύσανθου Μακράκη.

Δευτέρα 10 Αυγούστου/ Καρύδι / Ώρα 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη (με τήρηση σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων)