Εικόνες και χρώματα που αντικρίζουν οι πιστοί από τη Μονή Φανερωμένης στη δύση του ηλίου…