Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την Μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η Εκκλησία μας δέχεται ότι ο Ιωάννης πέθανε και ετάφη, αλλά μετά τρεις ημέρες αναστήθηκε και «μετέστη στην αιώνια ζωή».

Ο πιο ονομαστός και κοντινός Άγιος Ιωάννης είναι του Θεολόγου της Κριτσάς, στο δρόμο προς Κρούστα. Μεγάλη γιορτή γίνεται στη Μονή Τοπλού, στους Θεολόγους του Κρούστα, των Λιμνών και του Σισίου και όπου αλλού υπάρχει εκκλησάκι Του.

Ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος της Κριτσάς ιδρύθηκε το 10ο αιώνα και είναι παράρτημα της Μονή Τοπλού. Στο Καθολικό του σώζεται κτητορική επιγραφή του 1348. Ένας θαυμαστής τέχνης ασημένιος Σταυρός της Μονής, που αναφέρεται από τον 13ο αιώνα σαν θαυματουργός, τώρα βρίσκεται σε Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Στην απογραφή του 1881 η Μονή είχε 8 κατοίκους (1 μοναχό και 7 κοσμικούς). Στην ανταλλαγή πληθυσμών του 1925 τα κελιά που περιβάλλουν το καθολικό της Μονής και τα κτήματά της παραχωρήθηκαν σε Μικρασιάτες πρόσφυγες. Το 1991 οι κάτοικοι ήταν 23.